Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân trình độ cao đẳng, trình độ đại học, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (Đợt 1 – tháng 03 năm 2020)

13.04.2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (Đợt 1 – tháng 03 năm 2020)

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 99 sinh viên trình độ cao đẳng , trình độ đại học, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân tại các phụ lục kèm theo.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác