Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Giới thiệu ngành Sinh học ứng dụng

12.05.2020

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhiều lĩnh vực của đời sống là mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của rất nhiều quốc gia trên thế giới trong Thế kỉ 21. Tại Việt Nam, sinh học được ứng dụng y dược, trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường. Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết: đến năm 2020, Việt Nam sẽ cần ít nhất là 25.000 lao động chuyên sâu trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng và Công nghệ Sinh học. Nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực này hiện nay vẫn đang chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành.

Tại Khoa môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội (HUNRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành Sinh học ứng dụng được đào tạo theo hướng ứng dụng sinh học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, xử lý môi trường và sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng tại Trường Đại học Tàinguyên và Môi trường Hà Nội, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan liên quan đến tài nguyên môi trường và công nghệ sinh học;trung tâmpháttriển nông nghiệp sạch và bền vững; công ty dược phẩm, các nhà máy sản xuất, chế biếnthực phẩm; vàcác trung tâm xét nghiệm vi sinh y học. Đồng thời, các bạn sinh viên có cơ hội trở thành Nghiêncứu viên tại các Viện nghiên cứu,Giảng viên tại các trường Đại họcvề lĩnh vực sinh học ứng dụng.

Với chương trình học được thiết kế theo hướng ứng dụng với phương châm sinh viên ra trường có việc làm, chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy được xây dựng gắn liền với thực tế. Trong quá trình học, sinh viên được thực hành, thực tập và tham quan tại các cơ sở, doanh nghiệp. Vì vậy sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có khả năng thực hành nghề nghiệp tốt và hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc trong thực tế.


Bài viết khác