Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Giới thiệu: Phòng truyền thông và tư vấn tuyển sinh

27.04.2020

 I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 3084/QĐ-TĐHHN ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Các trang mạng đánh bạc online , nhằm mục đích thực hiện chuyên nghiệp các hoạt động truyền thông và quản trị thương hiệu của Nhà trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ

a, Công tác tư vấn tuyển sinh

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch tư vấn tuyển sinh của Trường.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường tuyên truyền về các hoạt động học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trên các kênh truyền thông.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm.
 • Triển khai hoạt động tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về học vụ của người học đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường.

b. Hoạt động truyền thông

 • Chủ trì tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ truyền thông đối ngoại.
 • Chủ trì tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video và các ấn phẩm khác.
 • Liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động truyền thông của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường về công tác truyền thông.
 • Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên, học viên của Trường.
 • Quản lý các tài khoản trên mạng Internet của Trường và các kênh truyền thông khác; chủ trì và phối hợp với các đơn vị để viết bài, đưa tin về các sự kiện liên quan đến hoạt động của toàn Trường và các tổ chức đoàn thể trong Trường.
 • Thu thập, xây dựng, lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu về truyền thông của Trường.
 • Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên về công tác truyền thông của Trường.
 • Phối hợp với Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin phát triển Trang thông tin điện tử của Trường.

  c. Xây dựng thương hiệu

  • Chủ trì xây dựng, phát triển và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường.
  • Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với Chiến lược phát triển và tầm nhìn của Trường.
  • Chủ trì tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu của Trường.
  • Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí và các tổ chức/cá nhân khác để xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường;
  • Chủ trì xây dựng nội dung và tạo các sản phẩm truyền thông để xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường.

  d. Xây dựng và quản lý nguồn tài trợ cho Trường

  • Tư vấn, cung cấp hồ sơ cho các tổ chức/cá nhân thuộc Nhà trường vận động tài trợ định kỳ và theo sự kiện.
  • Tiếp nhận, lập kế hoạch trình Nhà trường về việc phân bổ nguồn thu nhận được từ các tổ chức/cá nhân tài trợ cho các hoạt động của Nhà trường.

  e. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


  Bài viết khác