Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Chuyến đi về nguồn của hội cựu chiến binh nhà trường

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (17/02/1979 - 17/02/2019); 44 Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2019); 65 năm ngày giải Phóng Điện Biên (07/5/1954 - 07/5/2019); 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và các sự kiện lịch sử trong đại khác của đất nước trong năm 2019 .