Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Kết quả kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo Kế toán, Quản lý Đất đai và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường thuộc Các trang mạng đánh bạc online

23.04.2020

Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán và Quản lý Đất đai tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả khảo sát đánh giá ngoài công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu:
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Đất đai: 82%
Chương trình đào tạo Kế toán: 80%
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: 84%
3 ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán và Quản lý Đất đai nhận được giấy chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có ý nghĩa lớn, khẳng định thương hiệu, uy tín, chất lượng đào tạo của Nhà trường, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh, khắc phục những điểm còn tồn tại và tìm ra những giải pháp thực tiễn nhất để tiếp tục khẳng định giá trị của mình với xã hội.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo quản lý đất đai

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành kế toán

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật môi trường


Bài viết khác