Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Một tin vui cho trái đất trong những ngày chiến đấu với dịch bệnh Covid-19

05.04.2020

Bài dịch: 

"Theo New Scientist, một lỗ thủng trong tầng ô zôn ở Nam Cực đã tiếp tục phục hồi, dẫn đến sự thay đổi hoàn lưu khí quyển.

Tin này không nhất thiết liên quan đến sự bùng phát của COVID-19 và việc tạm dừng các hoạt động công nghiệp độc hại, tuy nhiên nhiều ảnh hưởng tích cực lên môi trường đã xuất hiện bởi sự sụt giảm lượng khí thải.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, nỗ lực để làm chậm sự lây lan chóng mặt của COVID-19 khiến hoạt động kinh tế đã bị giới hạn mạnh mẽ, từ đó làm giảm khí thải CO2."

Bây giờ bạn có dám chắc chắn nói rằng các hoạt động tiêu dùng và sản xuất của chúng ta không ảnh hưởng Trái đất?

Hãy luôn cân nhắc tiêu dùng có trách nhiệm cho Trái đất và cho các thế hệ tương lai sinh sống trên hành tinh này nha:

1. Suy nghĩ về khí thải và rác thải bạn sẽ tạo ra, đồng thời khí thải và rác thải các sản phẩm đã tạo ra trước khi mua sắm, tiêu dùng bất cứ thứ gì.

2. Giảm tối đa lãng phí, tiêu dùng tạo thêm khí thải và rác thải cho Trái đất và các thế hệ tương lai.

3. Tái sử dụng, sửa chữa, tìm tòi tái chế mọi thứ có sẵn xung quanh để đáp ứng nhu cầu của bản thân, giúp giảm khí thải và rác thải.

4. Nếu phải mua sắm, ưu tiên mua đồ tuần hoàn, đồ đã qua sử dụng để cắt giảm số lượng sản xuất đồ mới, giảm khí thải và rác thải từ hoạt động sản xuất.

5. Nếu phải mua đồ mới, nhất định mua đồ xịn, đồ tốt, đồ bền. Ngoài việc bạn có thể yêu thích và tự tin dùng chúng dài lâu, chúng còn có thể được dễ dàng tuần hoàn, tái sử dụng, tái chế để giảm rác thải.

Hãy quan tâm đến khí thải và rác thải từ việc tiêu dùng của bản thân nhé, vì tất cả những gì chúng ta tiêu dùng đều ảnh hưởng đến môi trường sống, và vì chúng được lấy từ Trái đất và từ nguồn tài nguyên để phục vụ thế hệ con cháu bạn.
_____

Nguồn:
"According to New Scientist, a hole in the ozone layer above Antarctica has continued to recover, leading to changes in atmospheric circulation.

This news isn’t intrinsically connected to the COVID-19 outbreak and the subsequent halting of harmful industry practices, but some positive environmental impacts have occurred because of the worldwide decrease in emissions.

In an attempt to slow the rapid spread of COVID-19, economic activity has been hugely limited, resulting in a decline in CO2 emissions, the World Meteorological Organization (WMO) said on Friday."

Now, are you confident to say that our consumption and production activities do not affect the Earth?

Please always consume responsibly for the Earth and our future generations:

1. Before you purchase and consume anything, do consider emissions and waste you will create, as well as emissions and waste the items have created.

2. Avoid reckless extravagance and consumption that create more emissions and waste for the planet and future generations.

3. Reuse, repair, and recycle all the available resources around you to avoid waste, reduce emissions and waste generated during the production of new items.

4. If shopping is required, do prioritize purchasing circular and used items to minimize the number of new items produced, help reduce emissions and waste generated during the production of new items.

5. If shopping brand-new items are necessary, please do purchase high-quality and built-to-last items as you can love and confidently use them for a long time, they can be easily re-circulated, reused, and recycled to reduce waste.

Please do mind your consumption footprints cause everything we consume surely impact our living environment, and they are taken from the Earth and future generations.

______
Cre: Urban Circular Space


Bài viết khác