Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Thông báo hỗ trợ giảm học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020 cho sinh viên, học viên của Nhà trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

22.04.2020

1. Đối tượng

Sinh viên đại học chính quy khóa 6, 7, 8, 9 (ĐH6, ĐH7, ĐH8, ĐH9); Sinh viên liên thông đại học chính quy khóa 8, 9 (LĐH8, LĐH9); Học viên cao học khóa 4, 5 (CH4B, CH5A, CH5B) đang học tại Các trang mạng đánh bạc online theo phương thức đào tạo trực tuyến.

2. Mức giảm học phí

2.1. Sinh viên thuộc đối tượng chính sách:

Ngoài việc thực hiện chế độ miễn, giảm theo quy định của Nhà nước, được Nhà trường hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người.

2.2. Sinh viên không thuộc đối tượng chính sách:

Được giảm 6% học phí cho các học phần học trực tuyến của học kỳ II năm học 2019 - 2020.

3. Phương thức hỗ trợ giảm học phí

Phần hỗ trợ giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 sẽ được trừ vào tiền học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 khi sinh viên, học viên nộp học phí. Sinh viên diện chính sách được miễn học phí được nhận tiền qua tài khoản liên kết với thẻ sinh viên. Căn cứ thông báo, Nhà trường đề nghị các cá nhận, đơn vị liên quan thực hiện, đề nghị các khoa, bộ môn quản lý sinh viên, học viên thông báo cho sinh viên, học viên được biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về học phí, vui lòng liên hệ với Phòng Công tác sinh viên để được giải đáp.


Bài viết khác