Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

22.07.2023

Hội đồng tuyển sinh Các trang mạng đánh bạc online thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (là mức điểm tối thiểu được tính bằng tổng điểm theo tổ hợp môn của từng ngành cộng với điểm ưu tiên nếu có) để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

1. Tuyển sinh và đào tạo tại trụ sở chính (Hà Nội): 

STT

Ngành

Mã ngành

Mức điểm

1

Quản trị kinh doanh

7340101

16,00

2

Marketing

7340115

16,00

3

Kế toán

7340301

16,00

4

Công nghệ thông tin

7480201

16,00

5

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

16,00

6

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

7810103

16,00

7

Quản trị khách sạn

7810201

16,00

8

Luật

7380101

16,00

9

Bất động sản

7340116

16,00

10

Ngôn ngữ Anh

(Điều kiện: Điểm thi TN THPT môn tiếng Anh ≥ 5,00)

7220201

16,00

11

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

7440298

15,00

12

Khí tượng và Khí hậu học

7440221

15,00

13

Thủy văn học

7440224

15,00

14

Sinh học ứng dụng

7420203

15,00

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

15,00

16

Kỹ thuật địa chất

7520501

15,00

17

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

7520503

15,00

18

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

7540106

15,00

19

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

15,00

20

Quản lý biển

7850199

15,00

21

Quản lý đất đai

7850103

15,00

22

Quản lý tài nguyên nước

7850198

15,00

23

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

15,00

2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa: 

STT

Ngành

Mã ngành

Mức điểm

1

Kế toán

7340301PH

15,00

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

15,00

3

Công nghệ thông tin

7480201PH

15,00

4

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

7520503PH

15,00

5

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

7810103PH

15,00

6

Quản lý đất đai

7850103PH

15,00

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101PH

15,00


Bài viết khác