Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

30.03.2020
  1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường tại Thông báo số 905/TB-TĐHHN ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Các trang mạng đánh bạc online về việc phòng chống dịch COVID-19.
  2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc họp, trao đổi, làm việc theo hình thức trực tuyến; trong quá trình họp, làm việc không tập trung quá 02 người để hạn chế lây lan dịch bệnh. Trường hợp không thể tổ chức họp trực tuyến vì lý do đặc biệt thì phải báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Nhà trường phụ trách. Đối với các cuộc họp ở ngoài Trường đề nghị cử đúng thành phần được phân công.
  3. Trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, hợp lý, linh hoạt để đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo các hoạt động thông suốt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cơ quan cấp trên, người học và phòng chống dịch. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm nhiệm vụ.

Phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong trường hợp bắt buộc thì phải thực hiện các biện pháp khai báo y tế theo hướng dẫn và thông tin tới Lãnh đạo cấp trên trực tiếp.

 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đến làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục, các bộ phận một cửa tại các Khoa, Bộ môn.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc Trường nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

 

(Thông báo chính thức trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác